پەیاما پیرۆزباهیێ بۆ تەڤایا ستاڤێ گولان

پەیاما پیرۆزباهیێ بۆ تەڤایا ستاڤێ گولان

ئەم وەک دەزگەهێ میدیایی زێیێ بادینان
پەیاما پیرۆزباهیی ئاراستێ
سه رنڤیسه ر و کارمه ندیێن گولان دکه م
و ستاڤی گشتی گولان هیقی
خازم هه رده م ساخ و سه رکه فتی
بن
د سالیادا بیست و نەهــ یا
دەر که فتنا گوڤارا گولان و
گه رمترین
و پیرۆزباهیین خۆ ئاراستی وہ
یێن هێژا دکه ین ، گولان ،
گوشاره که کو هه رده م خزمه تا
به رچاڤ یا که لتووری و نیشتمانی
دابوویه و جهێ خو کریه د
گوره پانا ڕۆژنامه ڤانی
سوپاسیا بزاڤ و ماندیبوونا وہ
دکه م و جهێ ده ستخوشیینه و
هیڤی خازم به رده وامبن و هێڤیا
کارێن باشتر بۆ وه دخازم ژی .....

بێوار حسێن زێباری
سه رنڤسکاری
گوڤار و مالپەڕێ - زێیێ بادینان
2024.4.22

Top