كاریكاتێرباس لە هەندێك كەس دەكات كە هۆش و بیریان تەنیا لای

كاریكاتێرباس لە هەندێك كەس دەكات كە هۆش و بیریان تەنیا لای

باس لە هەندێك كەس دەكات كە هۆش و بیریان تەنیا لای سامان و پارەیە، تەنانەت ئەگەر درزێك لە سەریاندا هەبێت، تەنیا پارە و سامان لێی دێتە دەرەوە.

 

Top