كاری كاتێرێکە باس لە لەناوبردنی ڤایرۆسەكان دەكات، كە بە هاوكاریی پزیشكان

كاری كاتێرێکە باس لە لەناوبردنی ڤایرۆسەكان دەكات، كە بە هاوكاریی پزیشكان

كاری كاتێرێکە باس لە لەناوبردنی ڤایرۆسەكان دەكات، كە بە هاوكاریی پزیشكان

 و ڤاكیسنەكان، ساڵی 2021 بووە ساڵی مەرگی ڤایرۆسەكان بە گشتی و، كۆرۆنا بە تایبەتی.

Top